DELIKOLLEN

Allt du behöver veta om UGL – den ultimata ledarskapskursen

pexels-august-de-richelieu-4427430

På 1970-talet tog Försvarsmakten inspiration från den amerikanska militären och utvecklade UGL, eller Utveckling av grupp och ledare. Målet för Försvarsmakten var att ge alla officerare en grundläggande utbildning i ledarskap så att de bättre kunde förstå hur olika typer av människor agerar/reagerar, hur konflikter uppstår och hur olika känslor kan uttryckas och hanteras

Sedan starten har UGL betraktats som en av de främsta ledarskapskurserna som finns inom tillitsbaserat ledarskap. Den har besökts av företagsledare, ideella organisationer, småföretagare och entreprenörer från hela världen.

UGL bygger på tre pelare – huvud, hjärta och hand

  • Huvudet avser kognitiva färdigheter som problemlösning, analys och beslutsfattande.
  • Hjärtat hänvisar till färdigheter inom emotionell intelligens som självkännedom, empati och kommunikation.
  • Handen avser fysiska färdigheter som teambuilding och konflikthantering

Varje pelare är lika viktig för att utveckla en väl avrundad ledare.

Kognitiva färdigheter

Kognitiva färdigheter är viktiga i alla ledarroller eftersom de gör det möjligt för dig att fatta välgrundade beslut som kommer att gynna både dig och ditt team. Problemlösningsförmåga är särskilt viktig eftersom den hjälper dig att navigera i svåra situationer som oundvikligen kommer att uppstå i alla organisationer. En god analysförmåga kommer också väl till pass när du behöver bedöma en situation snabbt och fatta ett beslut i enlighet med detta.

Kompetens inom emotionell intelligens

För att du ska kunna bli en effektiv ledare är det viktigt att du har starka färdigheter i emotionell intelligens. Självkännedom är viktigt eftersom det gör att du kan förstå dina egna känslor och hur de kan påverka ditt beslutsfattande. Empati är nyckeln i alla ledarroller eftersom det gör att du kan förstå hur andra känner sig och vad som motiverar dem. Goda kommunikationsfärdigheter är också viktiga för att leda ett team på ett effektivt sätt – du måste kunna kommunicera din vision tydligt och kortfattat så att alla är på samma sida.

Fysiska färdigheter

Fysiska färdigheter kanske inte verkar vara en viktig del av ledarskapet, men de spelar faktiskt en stor roll för teambuilding och konflikthantering. Färdigheter för teambuilding är viktiga eftersom de gör det möjligt för dig att få fram det bästa i ditt team genom att spela på deras styrkor och arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Konflikthanteringsfärdigheter är också viktiga i alla ledarskapspositioner – du måste kunna medla effektivt vid meningsskiljaktigheter så att de inte eskalerar till större problem längre fram.

Slutsats

UGL är en utmärkt kurs för utveckling och ledarskap. Den täcker alla grunderna – från kognitiva färdigheter som problemlösning och beslutsfattande till färdigheter inom emotionell intelligens som självkännedom och empati. fysiska färdigheter som teambuilding och konflikthantering – så att du kan bli en väl avvägd ledare som är utrustad för att hantera allt som kommer i din väg. Om du är intresserad av att ta din karriär till nästa nivå är UGL definitivt värt att överväga!