DELIKOLLEN

Förbudsskyltar – Säkrare skyltning

Bilden visar ett företag som kan behöva förbudsskyltar, detta ger en markering av vilka områden eller handlingar som är förbjudna.

Förbudsskyltar skapar en effektiv kommunikation med anställda och besökare. Förbudsskyltar är mer än bara en visuell barriär. De utgör en tydlig och kraftfull form av kommunikation som hjälper till att definiera vad som inte är tillåtet på arbetsplatsen.

Genom att använda en kombination av symboler och texter, möjliggör dessa skyltar en snabb förståelse av regler och begränsningar. Från att hindra åtkomst till farliga områden till att förbjuda specifika handlingar, förbudsskyltar är en grundläggande del av att skapa en säker och välorganiserad arbetsmiljö.

Olika typer av skyltar som skapar en tydligare uppmärkning av dina lokaler

Förbudsskyltar – Tydliga indikatorer för begränsningar

 • Avgörande för att kommunicera förbjudna områden och handlingar på arbetsplatsen.
 • Använder tydliga symboler och klara texter för att markera begränsningar och regler.
 • Skapar en säker och produktiv arbetsmiljö.

Varningsskyltar – Att minska risker

 • Oumbärliga för att identifiera och undvika faror på arbetsplatsen.
 • Använder enkla symboler och klara meddelanden för att ge snabb information om potentiella riskområden.
 • Minimerar olyckor och ökar säkerheten.

Arbetsmiljöskyltar – För en organiserad arbetsplats

 • Oumbärliga för att skapa en välfungerande och säker arbetsmiljö.
 • Hjälper till att organisera områden för lagring, farligt material och arbetspassage.
 • Underlättar för personalen att hålla sig säkra och effektiva.

Brandskyltar – Snabb vägledning vid nödsituationer

 • Avgörande vid snabba nödsituationer.
 • Ger riktlinjer för utrymningsvägar, brandutrustning och samlingspunkter.
 • Säkerställer snabb och säker evakuering.

Andra vanligt förekommande skyltar för uppmärkning av företaget

Rörmärkning och partmärkning – Effektiv drift och underhåll

 • Avgörande för smidig och säker anläggningsdrift.
 • Ger detaljerad information om rörinnehåll, tryck och flödesriktning.
 • Undviker felaktig användning och driftstopp.

Påbudsskyltar – För efterlevnad och säkerhet

 • Nödvändiga för att säkerställa efterlevnad av säkerhetsregler och föreskrifter.
 • Påminner personalen om viktiga försiktighetsåtgärder och hygienstandarder.
 • Håller arbetsplatsen säker och produktiv.

Lasergraverade skyltar – Hållbar elegans och funktion

 • Kända för hållbarhet och stilren design.
 • Behåller skärpa och professionell look över tid.
 • Estetisk tillgång till arbetsplatsen.

Oavsett dina behov, erbjuder vi skräddarsydda lösningar för förbudsskyltar, varningsskyltar, arbetsmiljöskyltar, brandskyltar, rörmärkning, partmärkning och lasergraverade skyltar, för att förbättra säkerheten och effektiviteten på din arbetsplats.

Kontakta gärna en expert för att diskutera dina specifika behov och hitta de perfekta skyltarna som matchar din verksamhet. Vill du lära dig mer om märkskyltar? Mer inspiration hittar du hos exempelvis Märkskyltar.